Prístroje pre servisných technikov > Apps & CAPBs

appscabpsvymeniteľná hlavica pre detekciu  úniku plynuDetektor úniku plynu CAPBs GSzákladný modul CAPBs

Apps & CAPBs

Meracie moduly s prenosem dát, kompatibilné s prístrojmi BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe, S4600 ST, EuroSoft Mobile.

Dopyt

Meracie moduly s prenosem dát, kompatibilné s prístrojmi BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe, S4600 ST, EuroSoft Mobile.

Všeobecné informácie

Apps & CAPBs® – meracie moduly s aplikáciou

CAPBs® sú presné meracie moduly s aplikáciou Apps. Ide o presné meracie sondy s výstupem meraných dát cez rozhranie Bluetooth SMART. Merané dáta je možné zobraziť a preniesť buď do prístrojov AFRISO s týmto rozhraním alebo do mobilov a tabletov s nahratou aplikáciou Eurosoft Mobile App.

Táto aplikácia je zdarma k stiahnutiu na Obchod play resp. App store.

U všetkých podporovaných prístrojov : BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe, S4600ST sa merania z CAPBs® zobrazujú priamo na displeji, ako by CAPBs® bol súčasťou analyzátoru alebo tlakomeru S 4600ST. pritom vzdialenosť modulu CAPBs® od vyhodnocovacieho prístroja môže býť niekoľko metrov. Analyzátorom je taktiež možné modul CAPBs® ovládať. Merané hodnoty je možné uložiť na micro SD kartu, vytlačiť alebo vygenerovat Qr kód z merania.

CaPBs® sa skladá zo základného modulu, univerzálnej rukoväti s napájaním a vysielačom Bluetooth SMART. Do univerzálnej rukoväte sa „nacvakne“ meracia hlavica, ktorá určuje typ merania, to znamená, že užívateľ potrebuje len jeden základný modul, ku ktorému pripojuje vybrané meracie hlavice, ktoré si môže postupne podľa potreby dokupovať.

Pozrite si video na stránke výrobcu SYSTRONIK CAPBs®

V ponuke sú CAPBs® meracie hlavice nasledujúcich typov

  • EP Check - pre 4 Pa test
  • CAPBs® PS XY - pre tlak do 20 barov a diferenčný tlak od 20 hPa do 150 hPa
  • CAPBs® TH - pre teplotu až do 1 000 °C
  • CAPBs® RH 80 - pre meranie vlhkosti a teploty
  • CAPBs® GSP1 - pre vyhľadávanie úniku zemného plynu.

 

 

Technické informácie

Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Požiadavky na produkt:
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Vaša správa: