Prenosné prístroje > MADUR GA-21 BIOplus

MADUR GA-21 BIOplus  HardMADUR GA-21BIO plus  SoftAplikácia pre AndroidyAplikacia madur BTAplikácia madur BT - diaľkové ovládanie prístroja

MADUR GA-21 BIOplus

Prenosný prístroj na meranie bioplynu s meraním O2, CO2, CH4, H2S, H2, NH3

Dopyt

Prenosný prístroj na meranie bioplynu s meraním O2, CO2, CH4, H2S, H2, NH3

Všeobecné informácie

Vlastnosti

 • kontinuálne ukladanie 1024 dátových záznamov, rozdeliteľných do 10 dátových bánk
 • Bluetooth
 • PC program "MadCom" pre online meranie, archivaciu a tlač protokolov nameraných údajov
 • Aplikacia pre Androidy "madur BT"
 • uloženie do pamäti 30 jednotlivých meraní ako report (výtlačok)
 • Možnosť nastavenia poradia meraných hodnôt na displeji prístroja
 • indikácia reportu na displeji, eventuálne vytlačenie reportu na tlačiarni
 • text v päte stránky v reporte
 • aktuálne výsledky momentálnych a priemerných hodnôt
 • intervalové tlačenie priemerných hodnôt
 • vytlačenie dát prístroja
 • nastaviteľná doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota (10 sekúnd až 60 minút)
 • Oddelené meranie CO2,CH4 a O2,CO,H2S,SO2.
 • indikácia na displeji prepínateľná medzi momentálnou a priemernou hodnotou
 • linearizovanie s výpočtovou kompenzáciou teploty a priečnej citlivosti
 • Koncentrácie plynov CO2, CH4, merateľné technikou NDIR
 • Toxické koncentrácie plynov: NOx, H2S, SO2 a H2 merateľné elektrochemickými senzormi. Iné plyny na požiadanie.
 • výpočet absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií a relatívnych emisií
 • kalibrovanie článku O2 počas prevádzky
 • zoznam voľby z 22 používaných palív
 • zadanie 10 prídavných palív
 • voliteľné termočlánky (PtRh-Pt alebo Ni-CrNi alebo Fe-CuNi)
 • voliteľný odporový teplomer (Pt100 alebo Pt500 alebo KTY)
 • špeciálna metóda madur regulovaného prietoku plynu
 • voliteľné desatinné miesto („.“ alebo „,“)
 • voliteľný formát dátumu
 • voliteľná jednotka tlaku (hPa alebo mmH 2O alebo inH 2O)
 • voliteľná jednotka teploty (°C alebo °F)
 • voliteľný vzťah stupňa účinnosti (Hu alebo Ho)
 • akustický signál a indikácia na displeji pri poruchách
 • autokontrola sondy na odber plynov
 • kontrola prietoku plynu
 • ochrana nastavení prístroja heslom
 • otvorené menu pre kalibrovanie s indikáciou priečnych citlivostí

 Verzie prístroja


Prístroj zo základnou a doplnkovou výbavou


 

Ukážky výtlačku z tlačiarne a komunikačný program


 

Technické informácie

Prílohy

analyzator_ga_21_bioplus [pdf]stiahnuť / pozrieť prílohu [570.63 kB]
ga-21plus_-_brochure_v01_00_en [pdf]stiahnuť / pozrieť prílohu [4022.98 kB]
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Požiadavky na produkt:
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Vaša správa: