Prenosné prístroje > MADUR GA-40T plus

ga-40tp_0ga-40tp_1ga-40tp_2ga-40tp_3ga-40tp_5

MADUR GA-40T plus

Analyzátor spalín s meraním O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4

Dopyt

Analyzátor spalín s meraním O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, CH4

Všeobecné informácie

Vlastnosti

• voľná voľba zo 16 meraných veličín so znázornením vo forme diagramu
• manuálne alebo automatické škálovanie osi Y
• dva rozsahy časových osí („rýchly“ a „normálny“ diagram)
• kontinuálne ukladanie 1024 dátových záznamov, rozdeliteľných do 10 dátových bánk
• 30 jednotlivých meraní ako report
• indikácia reportu na displeji, eventuálne vytlačenie reportu na tlačiarni
• text v päte stránky v reporte
• aktuálne výsledky momentálnych a priemerných hodnôt
• reporty uložené v pamäti
• indikácie na displeji
• intervalové tlačenie priemerných hodnôt
• vytlačenie dát prístroja
• nastaviteľná doba, za ktorú sa tvorí priemerná hodnota (10 sekúnd až 60 minút)
• indikácia na displeji prepínateľná medzi momentálnou a priemernou hodnotou
• linearizovanie s výpočtovou kompenzáciou teploty a priečnej citlivosti
• voliteľný faktor „NO v NOx“ pre výpočet NOx
• výpočet absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií a relatívnych emisií
• kalibrovanie článkov O 2 / CO 2 počas prevádzky
• zoznam voľby z 22 používaných palív
• zadanie 10 prídavných palív
• voliteľné termočlánky (PtRh-Pt alebo Ni-CrNi alebo Fe-CuNi)
• voliteľný odporový teplomer (Pt100 alebo Pt500 alebo KTY)
• špeciálna metóda madur regulovaného prietoku plynu
• tvorenie priemerných hodnôt z troch meraní čadivosti
• rôzne jazykové verzie
• voliteľné desatinné miesto („.“ alebo „,“)
• voliteľný formát dátumu
• voliteľná jednotka tlaku (hPa alebo mmH 2O alebo inH 2O)
• voliteľná jednotka teploty (°C alebo °F)
• voliteľný vzťah stupňa účinnosti (Hu alebo Ho)
• akustický signál a indikácia na displeji pri poruchách
• autokontrola sondy na odber plynov
• kontrola prietoku plynu
• ochrana nastavení prístroja heslom
• otvorené menu pre kalibrovanie s indikáciou priečnych citlivostí

Technické informácie

Prílohy

ga-40tplus_-_brochure_v01_00_en [pdf]stiahnuť / pozrieť prílohu [4276.9 kB]
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Požiadavky na produkt:
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Vaša správa: