Analyzátory bioplynu > SSM 6000 Classic

PRONOVA  SSM 6000PRONOVA SSM 6000 ClassicPRONOVA SSM 6000PRONOVA SSM 6000 displej

SSM 6000 Classic

Analyzátor bioplynu s meraním : O2, CO2, CH4, H2S, H2, maximálne 4 meracie vstupy

Dopyt

Analyzátor bioplynu s meraním : O2, CO2, CH4, H2S, H2, maximálne 4 meracie vstupy

Všeobecné informácie

SSM 6000 Classic

Viackanálový merací prístroj s integrovanou úpravou plynu na analýzu metánu, kyslíka, vodíka, oxidu uhličitého a sírovodíka – osobitne prispôsobený vysokým koncentráciám škodlivých plynov. Umožňuje prerušovanú aj nepretržitú prevádzku a môže riadiť až osem meracích miest. Riedením meraného plynu, ktoré riadi mikroprocesor v závislosti od koncentrácie, sa udržiava koncentrácia sírovodíka pred jej meraním na hodnotách nižších ako 30 ppm. Z toho vyplýva rad výhod: • väčší merací rozsah až do 5 000 ppm pri vysokej presnosti merania aj pri nízkych koncentráciách, napr. 20 ppm; • nasadenie elektrochemických snímačov v optimálnej oblasti. Dôsledkom je dlhšia životnosť snímačov a vyššia spoľahlivosť nameraných hodnôt. Vyšší pretlak alebo podtlak v mieste odberu plynu na analýzu, resp. vyšší prietokový odpor v prívodnom plynovom potrubí analyzátora si vyžaduje ďalšie opatrenia, aby sa zabránilo chybám merania. Pri SSM 6000 Classic zabezpečuje správne podmienky merania doplnkové čerpadlo na vstupe do prístroja.

Možnosti použitia

Analyzátory typového radu SSM 6000 nachádzajú široké použitie v prostredí bioplynu: ťažiskom je kontrola prevádzky zariadenia v reálnom čase. cenovo výhodné riešenia pre malé stanice, rozsiahlu analýzu pre veľké zariadenia, realizáciu zariadení na úpravu bioplynu určeného pre verejnú sieť veľmi rozdielneho charakteru. Špeciálne verzie sú prispôsobené použitiu na výskum a vývoj.Prístroj SSM 6000 je možné použiť samostatne ako „stand alone“ alebo ako komponent komplexných analytických systémov – aj v kombinácii s analyzátormi iných typových radov. Na prispôsobenie rozdielnym aplikáciám sú k dispozícii rozličné varianty skriniek: S nástennou skrinkou (indoor, nie ATEX) možno prístroj využívať priamo na zariadení in situ. Vonkajšie aplikácie si vyžadujú chránenú skrinku. Na laboratórne použitie slúži prenosný stolný prístroj. Na integráciu do systémov je k dispozícii 19-palcová verzia

Technické informácie

Meraná veličinarozsah
O20...25 %
CO20...100 %
CH40...100 %
H2S0...25 ppm, 0...200 ppm, 0...1.000 ppm, 0...5.000 ppm
H20...1.000 ppm, 0...4.000 ppm, 0...50 %
Počet meracích miest (mer. vstupov do prístroja)max. 4 meracie vstupy
max. tlak plynu na vstupe do prístroja20 kPa
Prevádzková teplota+ 10 ... + 40 °C
Analogové výstupy4 – 20 mA (jeden výstup pre každú meranú zložku)

Prílohy

ssm6000_technicke_udaje [pdf]stiahnuť / pozrieť prílohu [247 kB]
SSM 6000 katalog [pdf]stiahnuť / pozrieť prílohu [308.98 kB]
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Požiadavky na produkt:
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Vaša správa: