Analýza FOS/TAC, meranie pH > FOS / TAC 2000

PRONOVA FOS / TAC 2000PRONOVA FOS / TAC 2000

FOS / TAC 2000

Sledovanie Fermentačného procesu bioplynových staníc

Dopyt

Sledovanie Fermentačného procesu bioplynových staníc

Všeobecné informácie

Použitie

Rozhodujúca pre posúdenie fermentačného procesu musí byť neutralizácia tvorby kyselín pomerom prchavých organických kyselín (FOS) a činnosti fermentačného substrátu, teda kapacitu pufru (TAC). TAC znamená „Total Anorganic Carbon“ a zodpovedá ekvivalentu všetkých substancií pufru obsahujúcich v substráte. Stúpajúca hodnota FOS/TAC znamená nebezpečenstvo okyslenia fermentačného substrátu. Samotná kontrola hodnoty pH často nie je dostačujúca, preto je dôležité, vedieť určiť hodnotu FOS/TAC. Relatívne jednoduchou analýzou FOS/TAC možno včas rozpoznať začínajúce okyslenie a príslušnými protiopatreniami tomu tak zabrániť.

Použitie kontroly FOS/TAC priamo na mieste

Málo nákladná kontrola FOS/TAC priamo na zariadení umožňuje rýchle rozpoznanie kritického vývoja procesnej biológie – predovšetkým aj v prípade zmien v dávkovaní alebo poruchou techniky zariadenia. Ponúka kontrolu substrátu pri zvýšení množstva dávkovania na zvýšenie výkonu zariadenia a pri zásahoch ako protiopatrenie pri kritickom vývoji. Oproti analýzam v externých laboratóriách sú výsledky predložené oveľa skôr, a  možnými zmenami skúšky v čase medzi odberom vzoriek a analýzou v laboratóriu sa zabraňuje možným rizikám. V prípade náhlych komplexných porúch sa však môže vyžadovať detailná, náročná laboratórna analýza. 

Popis: 

Analýzu FOS/TAC môže vykonať prevádzkovateľ zariadenia aj sám pomocou FOS/TAC 2000. Pomocou plne automatického systému sa maximálne redukujú chyby pri obsluhe a umožňuje sa tým vysoká presnosť pri opakovaní. Toto je dôležité, nakoľko sa musí aktuálny výsledok vyhodnotiť vždy v porovnaní s predošlými výsledkami. Pre skúšku je potrebných len 5 g fermentačného substrátu a zrieďuje sa to s 20 g destilovanej vody. Konečná titrácia prebieha plne automaticky. Výsledky celkových kyselín (FOS), kapacita pufru (TAC), ako aj hodnota FOS/TAC môžu byť zobrazené na displeji po niekoľkých minútach. Použitie malých kompaktných laboratórií na zariadení bioplynu je zrejmé: analýzy sa môžu vykonávať častejšie, ako je bežné. Okrem toho sú hneď k dispozícii aj výsledky.

Technické informácie

FOS1 až 10 g org. kyseliny/kgsubstrát
TAC5 až 20 g CaCO3/kgsubstrát
FOS/TAC0,05 až 2 [/]
Princíp meraniaMeranie hodnoty pH
Presnosť merania± 0,01 pH
Objem foltrátucca. 5 g filtrátu
Rozmerycca. 405 x 290 x 160 mm (ŠxVxH)
Hmotnosťcca. 7,5 kg
Prevádzková teplota prístroja+10°C ... + 45 °C
Sieťové pripojenie230 VAC, 50 Hz, 24 W
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Požiadavky na produkt:
Kontaktné údaje: * povinnné údaje
Vaša správa: